KORPORATIVNI ENGLESKI 1

Note: This is the first of several Corporate English write-ups.

Šta je korporativni engleski? Kako se menja svet, tako se i vokabular prilagođava tim promenama. Danas se koristi neologizam corporatocracy ili corpocracy da bi se opisale težnje globalne ekonomije i kulture.

Pogledajte ovu definiciju reči i sa humorističke strane:

Urban Dictionary

Konvencionalna definicija je sledeća:

Corporatocracy, from corporate and Greek: -κρατία, translit. -kratía, lit. ‘domination by,’ short form corpocracy, is a recent term used to refer to an economic and political system controlled by corporations or corporate interests.

U prilogu su neka uobičajena pitanja i izrazi koji se koriste u korporativnom svetu a se u okviru uvodnog diskurs između dvoje ili više ljudi. Napominjem da neke rečenice na srpskom zvuče rogobatno, ali podsećam da cilj ovog narativa nije da nas nauči da prevodimo već da usvojimo određene rečenice i izraze na engleskom.

Korporativni engleski
Korporativni engleski

Neke bitne rečenice i izrazi vezani za rad u korporaciji:

+ Za koga radite?   Who do you work for?

+ Radim za veliku multinacionalnu firmu.  I work for a large multinational company.

+ Čime se tačno bavi vaša kompanija?   What does your company do exactly?

+ Mi se bavimo….   We specialize in

+ Koliko ljudi zapošljava vaša firma?   How many people does your company employ?

+ Zapošljavamo preko 20 ljudi: administraciju, tehničko i prodajno osoblje.

We have over 20 employees: admin, technical and sales staff.

+ Koji vam je godišnji promet?    What’s your annual turnover?

+ Firma ima ogranke u preko 50 zemalja.    The company has operations in over 50 countries.

+ Firma je zasnovana…     The company was founded in…

+ Čime se bavite?    What does your job involve?

+ Nadležan sam za…  I’m in charge of

+ Kome odgovarate?    Who do you report to?

+ Održavam vezu sa vladom.     I liaise with the government.

+ Radim fleksibilno radno vreme.    I’m on flextime. (British: flexi-time)

+ Da li radite prekovremeno?      Do you work overtime?

+ Imamo tri smene.       We have a three-shift system.

+ Šta znači skraćenica EU?      What does EU stand for?

 

Da podsetim da se uvek vraćamo na sistem:

SVO

 

Intelligence means adapting quickly.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *