Kako da Formiram Engleske Rečenice?

engleske recenice
Strategy

Kako da Formiram Engleske Rečenice je jedno od najčešćih pitanja…

Da podsetim: postoje 4 vrste osnovnih rečenica u engleskom jeziku (verovatno i u svim ostalim jezicima).

To su:

+

?

!

rečenice (potvrdne, odrične, upitne i uzvične).

O sistemu stalno pričam jer sve što postoji ima sistem (ili primetni nedostatak istog). SVO sistem se primenjuje na gradnju engleskih rečenica. Ali kako taj sistem može da nam pomogne kod jezika? Tako što ćemo slediti sheme ili matrice za gradnju rečenica koje su u engleskom jeziku nepromenljive i koje će ti pomoći da slažeš reči po utvrđenom redosledu a time i da progovoriš.

Odgovor na pitanje Kako da Formiram Engleske Rečenice:

Pozitivne engleske rečenice 

Postoje dve vrste pozitivnih rečenica – one koje koriste obični glagol i one koje koriste glagol biti (TO BE), a koriste istu shemu.

Ne postoji pozitivna rečenica koja ne koristi ovu shemu! Ako nedostaje jedan od datih elemenata, rizikuješ da te neko ko se koristi samo engleskim jezikom ne razume.

 

+  _____ + _____ + _____.

S           V           O

                I              am               in love with the Internet

My dog      eats             everything.

֎(Da podsetimo: treće lice u sadašnjem vremenu se završava sa S!)

Negativne engleske rečenice 

U odnosu na glagol, postoje 2 vrste negativnih rečenica. One koje daju opis nečega ili nekoga i koriste glagol TO BE i one koje se odnose na akciju i koriste pomoćni glagol TO DO. Ovde imamo dve sheme:

1.- _____ + _____ + _____ +  _____      OPIS

            S           PG*        NOT              O

                  We          are         not         afraid.

2. – _____ + _____ + _____ + _____ + _____   AKCIJA

        S           PG          NOT              V           O

       We            do           not          eat         junk food.

(Skraćeno i uobičajeno: We don’t eat junk food.)

[U trećem licu:

  • She is not a boring person.
  • He does not play video games all day.]

Upitne engleske rečenice 

Isto pravilo važi kao za negativne rečenice: u odnosu na glagol, postoje 2 vrste upitnih rečenica. One koje daju opis nečega ili nekoga i koriste glagol TO BE i one koje se odnose na akciju i koriste pomoćni glagol TO DO. Koristimo dve sheme.

1._____ + _____ + _____?

       PG           S           O

       Are         you        happy    today?

 

2. _____ + _____ + _____ + _____ ?

     PG             S                 V           O

     Do          you           think        the world is a strange place?

 

[U trećem licu:

? Is your teacher a good person?

? Does your neighbor come by often?]

engleske recenice

Zaprati https://engleskiwithelza.com/ za primere Kako da Formiram Engleske Rečenice!!!

 

*Ključ: S – subjekat, odgovara na pitanje Ko ili Šta
V – glagol, reč koja se odnosi na akciju
O – odgovara na pitanje Koga, Čega ili Kako
PG – pomoćni glagol, u ovom slučaju se odnosi i na glagol biti (TO BE), koji može da bude i glavni i pomoćni, kao i na pomoćni glagol činiti (TO DO).

Da bude malo jasnije, pogledaj link

 

Let’s use proactive grammar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *