Napokon progovorite engleski!

Nekoliko saveta a i poneki trik – Tips and Tricks!

 

Svi mogu da nauče strani jezik. Be motivated!

Prvo moraš da shvatiš da je učenje stranog ili drugog jezika neurološki proces koji je dostupan svima. Deca uče lakše jer usvajaju jezik instinktivno, bez gramatičnih pravila. Odrasli uče postepenije, ali uz SVO METOD mogu da usvoje jezik primenom na stvarne situacije. Sasvim je očigledno da što je motivacija veća i efekat će biti jači.

Poznavanje osnovnih gramatičkih struktura – metod! Understand how the language works!

Gotovo se svi naježe kada se pomene reč gramatika. U svojoj suštini, gramatika je ništa drugo osim pravilnog rasporeda reči (SVO za pozitivne rečenice) (vidi Lekciju***), kao i primena pravilnog oblika glagola u odnosu na vreme radnje. Mnogi smatraju da je engleski najlakši strani jezik za učenje, jer nema padeža i ima sistem gramatike koji je lak za usvajanje. Međutim, ima preko milion reči. Ali, razmisli, šta je lakše usvojiti: pravilni redosled reči u rečenicima kroz vremena i mnogo reči (engleski) ili gramatički sistem u kome se završeci glagola i imenica menjaju u zavisnosti od lica i padeža (srpski)?

Posvetiti se procesu učenja jezika podrazumeva i stalni kontakt sa tim jezikom. Watch, read, listen and connect with the culture to make it real!

Ukoliko ne gledaš serije i filmove ili ne slušaš muziku, teško ćeš ostvariti tu veoma bitnu sponu sa engleskim koja je potrebna da bi svom tom golemom znanju dao/dala neki praktični smisao. Preporučujemo engleske/američke serije sa engleskim titlovima.

Šta je potrebno da se engleski brzo progovori? Let’s communicate!

Postoji dilema šta je bitnije – tečnost ili tačnost (fluency or accuracy). Smatramo da je tečnost važnija, jer treba odmah usvojiti englesku rečenicu i progovoriti. Znači, sa otprilike 2,000 reči i sa sistemom 4 osnovne engleske rečenice, (vidi Lekciju***) spremni smo da progovorimo. Koliko je tačnost bitna u komunikaciji? Onoliko koliko se primenjuju pravila engleske SVO rečenice. Treba nam određeni fond reči, glagoli, imenice, zamenice i struktura, koje raspoređujemo prema SVO sistemu. Bitno je ostvariti komunikaciju!

https://engleskiwithelza.com/2019/03/04/ucenje-engleskog-svo-metod/

Note to us all: Find the system and you find the logic!